Ook in 2014 worden weer de Pieter van Foreest prijzen uitgereikt. De prijzen zijn vernoemd naar de Alkmaarse geneesheer Pieter van Foreest (1521-1597) en zijn bedoeld als stimulans voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek binnen de MGG en de toepassing daarvan in de patiëntenzorg. Er worden prijzen toegekend voor het beste wetenschappelijke artikel in een internationaal peer reviewed tijdschrift (de Wetenschapsprijs), voor de beste poster die is gepresenteerd op een wetenschappelijk congres en dit jaar voor het eerst een aanmoedigingsprijs voor jonge medische professionals. De Pieter van Foreest Wetenschapsprijs is in 1985 ingesteld door het Stafbestuur van het MCA om duidelijk te maken hoe belangrijk zij wetenschappelijke activiteit voor het MCA vinden. Ook In 2014 zal de uitreiking van de prijzen plaatsvinden als onderdeel van de jaarlijkse Stafdag op 8 oktober a.s. in het AFAS Stadion in Alkmaar en wel vanaf 15.30 uur.

We willen u verzoeken om de datum van de Pieter van Foreest prijsuitreiking 2014 nu alvast in uw agenda vast te leggen. Tevens roepen wij u op om wetenschappelijke artikelen en/of posters in te dienen indien u kans wilt maken op een mooie prijs. Hierover later meer. Nadere berichtgeving volgt .

Met vriendelijke groeten,
namens het stafbestuur,
het comité Pieter van Foreest

Terug naar overzicht