14 september 2015

Vandaag mogen wij officieel zeggen dat MCA Gemini Groep de vijfjaarlijkse STZ-visitatie heeft gehaald. Vrijdag 11 september zijn wij besproken in de algemene ledenvergadering van de STZ. Er zijn in Nederland totaal 27 ziekenhuizen aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). 

Commissie STZ enthousiast
Een commissie van 5 leden voerde de visitatie uit en sprak met verschillende delegaties over specifieke STZ-thema’s, zoals topklinische zorg, kwaliteit, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. De commissieleden waren erg enthousiast over de gastvrijheid en de open gesprekken, zij prezen de ziekenhuisgroep om de goede onderlinge samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie. De commissie bracht een bezoek aan diverse afdelingen, met name het cyclotron (hiermee kan MCA Gemini Groep zelf kortlevende radioactieve stoffen maken) werd als bijzonder indrukwekkend ervaren. Volgens de commissie is MCA Gemini Groep een organisatie met focus op opleiding en onderwijs. 

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Alle activiteiten op het gebied van medisch en verpleegkundig onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek van MCA Gemini Groep wordt verzorgd door Foreest Medical School. Betsy van Soelen, directeur van het leerhuis: ‘Wij leiden jaarlijks 175 arts-assistenten en 250 verpleegkundigen op en bieden een stageplaats aan zo'n 500 co-assistenten. Onze verpleegkunde opleiding is dit jaar zelfs uitgeroepen tot TOP-opleiding in de keuzegids mbo. Wij werken daarnaast nauw samen met AMC en VUmc, hogescholen en regionale opleidingscentra. Wat niet iedereen weet is dat in ons ziekenhuis veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Jaarlijks starten hier ongeveer 80 nieuwe onderzoeken. In 2014 hebben de onderzoeken tot 164 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften geleid. Dit alles draagt bij aan de topklinische status.

Terug naar overzicht