Op vrijdag 9 juni waren Elles Keesom (docent verpleegkunde onderwijs), Tineke Snel (opleidingsmanager Nova College) en Piet Donga (hoofd verpleegkundig onderwijs) op bezoek bij het ministerie van VWS. Onderwerp van gesprek was een mogelijke subsidieverlenging via het Regionaal investeringsfonds (RIF). Het RIF is een samenwerkingsverband tussen drie ministeries (VWS, OCW en EZ) en het mbo. Na een presentatie over behaalde successen, waren er een aantal nuttige rondetafelgesprekken. 

Meer informatie over het RIF:
http://www.investeringsfondsmbo.nl/

 

Terug naar overzicht