Om voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst, is er vanaf 2020 een wettelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich dan ook voor op een grote professionaliseringsslag in de verpleegkundige beroepsgroep. Noordwest Ziekenhuisgroep wil, als groot STZ-ziekenhuis en koploper in de regio, hierin een leidende rol hebben. Per 1 juni starten de verpleegkundigen van de acute opname afdeling (AOA) en de longafdeling op locatie Alkmaar met het werken in de nieuwe functies mbo- en hbo-verpleegkundige. Daarmee loopt het ziekenhuis vooruit op de nieuwe beroepsprofielen, die in 2020 ingaan.

Implementatieplan
Projectleider Yvonne de Boer vertelt hoe Noordwest werkt aan de invoering van de beroepsprofielen: ‘De teams van beide afdelingen hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan het maken van een implementatieplan. De verpleegkundigen hebben de plannen zelf geschreven om regie te houden op de inhoud van hun eigen vak. Zo zijn ze optimaal betrokken geweest bij hun toekomstige manier van werken. Het plan is vervolgens voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Na een ‘go’ kunnen de afdelingen nu starten met hun eigen ontwikkeltuin. De teams van beide afdelingen kijken de komende tijd of hun plan toepasbaar kan worden gemaakt in de praktijk.’

Eigen opleidingsinstituut
De zorg wordt steeds complexer: patiënten worden ouder, ze hebben meerdere aandoeningen en de ligduur wordt korter. De beroepsgroep en de overheid vragen dan ook om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te verhogen. Deze ontwikkeling binnen de zorgvraag leidt tot een toenemende behoefte aan nieuwe opleidingsroutes. Noordwest Academie, onderdeel van Noordwest Ziekenhuisgroep, biedt mbo’ers binnen het ziekenhuis de mogelijkheid om door te groeien naar hbo-niveau. Ook heeft Noordwest Academie een eigen mbo-opleiding (VIP), een hbo-opleiding (HIP) en de mogelijkheid voor hbo-verpleegkundigen om modulair hun diploma te upgraden naar het nieuwe beroepsprofiel.

Ontwikkeltuin
Het komende half jaar gaan de AOA en de longafdeling hun plannen toetsen en groeien zij door in hun nieuwe manier van werken. Het uitgangspunt is dat de mbo- en hbo-verpleegkundigen samen optrekken in de patiëntenzorg: ieder vanuit zijn eigen rol. Een belangrijke periode die ervoor gaat zorgen dat de nieuwe functieprofielen worden aangescherpt. Yvonne besluit: ‘Onze verpleegkundigen zijn professionals die enorm gemotiveerd zijn om ook in de toekomst een kwalitatief goede en veilige zorg te bieden aan onze patiënten.’ 

Terug naar overzicht