Maandag 11 mei vond de STZ-visitatie plaats. Een commissie van vijf leden bezocht locatie MCA en sprak met verschillende delegaties over specifieke STZ-thema’s. Denk hierbij aan topklinische zorg, kwaliteit, opleiding en onderzoek. De middag was voor bezoeken aan de afdelingen SEH, ICU, afdeling COM L, nucleaire geneeskunde en het leerhuis (Foreest Medical School). Hoe verliep de visitatie?

Gastvrije ontvangst
De commissieleden waren erg te spreken over de gastvrije en prettige ontvangst en de open gesprekken.

Voorlopige conclusies

Focus op opleiding en onderwijs
De MCA Gemini Groep is een organisatie met focus op opleiding en onderwijs. Dit kwam in alle gesprekken naar voren en was voelbaar tijdens de bezoeken aan de afdelingen.

Parels
Complimenten (parels, zoals de commissie ze noemt) waren er voor het handboek opleidingsfonds, de bijdrage van medewerkers bureau wetenschap aan de landelijke ontwikkelingen binnen STZ en de kwaliteit van ons STZ-document. Ook de transmurale samenwerking, de samenwerking tussen alle echelons, tussen alle niveaus en de samenwerking tussen het MSNW en de raad van bestuur werden geprezen.

Trots
Volgens de commissie zijn wij een bescheiden organisatie. Wij mogen trots zijn op onszelf en dit ook naar de buitenwereld uitstralen!

Aanbevelingen
Uiteraard hebben wij ook aanbevelingen gekregen. Wij voldoen nog niet aan de aantallen specialisten die het traject ‘teach the teacher’ hebben gevolgd. Dit wordt een zwaarwegend advies. Daarnaast wil STZ op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van de fusie-organisatie in relatie tot de STZ.

STZ-status blijft behouden!
Duidelijk is wel dat de MCA Gemini Groep de STZ-status behoudt. Het officiële rapport ontvangen wij over enkele weken.

Terug naar overzicht