Begin dit jaar zijn we een pilot gestart waarbij er digitaal ingediend kan worden om toestemming RvB te verkrijgen voor de start van nieuw onderzoek. Naar aanleiding van de pilot hebben we aanpassingen gedaan en het systeem (Panama) geoptimaliseerd. Als gevolg willen we vanaf nu alle indieningen voor toestemming RvB via Panama laten verlopen. Meer informatie staat ook op de website. Voor aanvullende vragen en/of een demo, wanneer gewenst, kan er contact opgenomen worden met het wetenschapsbureau.

Terug naar overzicht