Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en ook over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Intervisie

Intervisie draait om ‘samen leren’. Het gaat over de dingen die je niet uit boeken kunt halen, in de praktijk tegenkomt, die lastig zijn en die niet altijd op één manier op te lossen zijn.

De bijeenkomsten vinden op regelmatige basis plaats op de werkplek. Alles wat wordt besproken wordt vertrouwelijk behandeld.

Per bijeenkomst wordt een praktijksituatie ingebracht met een gerichte vraag, deze wordt besproken, uitgewerkt en opgelost. Niet door meteen adviezen te geven, maar door middel van het stellen van open vragen, op een gestructureerde manier. Het is de bedoeling om op die manier geschikte oplossingen te vinden, die passen bij die specifieke persoon. Tevens wordt gekeken naar de ervaringen van iedereen, op het onderwerp dat ingebracht is.

Je kunt een aanvraag doen voor intervisie als je als assistentengroep hiermee wilt starten. Bij het eerste gesprek en gedurende het traject kunnen jullie je wensen aangeven zodat we de werkwijze afstemmen op jullie behoefte.

Je kunt je ook als individu opgeven waardoor we bij voldoende aanmeldingen een multidisciplinaire groep kunnen starten.