Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en ook over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Individuele coaching

Wat is individuele coaching? Samengevat is het een effectieve manier om mensen die een uitdaging hebben, vooruit te helpen. Waar opleidingen en trainingen meestal gaan over het vergaren van specifieke kennis of vaardigheden is coaching dè manier om duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen, bewustzijn te ontwikkelen of om bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen te krijgen en minder stress te ervaren. Met meer zelfvertrouwen zul je je ook effectiever gedragen op de werkplek. Door bewustwording kun je keuzes maken die bij je passen.

Sinds 2008 bieden we dit onze assistenten aan en velen hebben hier gebruikt van gemaakt.

Een greep uit het soort vragen dat wij krijgen:

 • Hoe krijg ik mijn werk en privé in balans?
 • Ik kom jong over en mis daardoor overredingskracht, wat kan ik hieraan doen?
 • Ik ben anios en wil onderzoeken wat voor straks een goede keuze is?
 • Ik heb last van mijn perfectionisme; hoe kan ik meer tevreden zijn en met minder stress mijn werk doen?

Het verloop van een coachingstraject

Een traject begint altijd met een intakegesprek. Hierin wordt je vraag verhelderd en wordt gekeken wat de coach voor je kan betekenen. Als je vraag beter op een andere manier opgepakt kan worden krijg je advies hierover. Het zou kunnen zijn dat je vraag gerelateerd is aan de opleidingssituatie of dat je een verstoorde relatie hebt op het werk. Dan zou je vraag eerder kunnen vallen onder vertrouwenspersoon (zie praktische informatie - vertrouwenspersoon).

Is je vraag geschikt om met coaching op te lossen dan word je een coachingstraject aangeboden.

Het kan zijn dat je zelf initiatief neemt tot coaching, of het is een besluit dat je samen met je opleider hebt genomen of het kan een advies van je opleider zijn met als doel je verder te helpen in je ontwikkeling.

Ook spreekt de coach met de opleider. Het doel is een goed beeld te krijgen van de praktijk om een plan van aanpak te maken dat past bij de vragen. In een contract worden je doelen en het plan van aanpak beschreven, vervolgens wordt dit ondertekend door jou en je opleider.

Aan de coaching zijn kosten verbonden die intern vergoed worden.

Het coachingstraject bestaat meestal uit:

 • 3 - 5 coachingsgesprekken van 1 à 1,5 uur
 • Evaluatiegesprek

Het traject wordt specifiek afgestemd op basis van je vragen. Je hebt een actieve rol bij het behalen van je leerresultaten en regelmatig wordt getoetst of de werkwijze aansluit en zo nodig wordt deze aangepast. Vanzelfsprekend zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Voorbeelden van mogelijkheden zijn:

 • Observatie in de praktijk
 • Invullen en bespreken vragenlijsten
 • Videofeedback
 • Maken van geluids- of video-opnamen om te leren kort en bondig over te dragen of om te leren stevig over te komen.
 • Aanvullende sessies met StressJam

Het plan van aanpak wordt op basis van deze tussentijdse evaluaties zonodig aangepast. Aan het eind van een traject wordt geëvalueerd.