Cursussen en trainingen

In samenwerking met de Centrale Opleidingscommissie is in het kader van competentiegericht opleiden een disciplineoverstijgend onderwijsprogramma ontwikkeld voor arts-assistenten en coassistenten. Klik in het menu voor de verschillende onderdelen.

Coach de co

Aios vervullen een cruciale rol in het onderwijs aan en de begeleiding van coassistenten. Deze eendaagse cursus richt zich op het versterken en verbeteren van het didactisch handelen van de arts-assistent, waardoor deze in staat is coassistenten op de werkvloer efficiënt te begeleiden.

In deze cursus wordt arts-assistenten geleerd om coassistenten te helpen bij het concreet formuleren van leerdoelen, het geven en ontvangen van feedback en het formuleren van een Korte Praktijk Beoordeling (KPB).

Doelgroep
A(n)ios.

Tijdsinvestering en voorbereiding
Eén dag van 8.30 – 16.30 uur.

Data
Zodra een nieuwe cursus wordt georganiseerd wordt deze datum hier gedeeld.

Locatie
Noordwest Academie.

Kosten
Geen.

Contact
Heb je vragen, wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan contact op via doo@nwz.nl.