Centrale Opleidingscommissie

De Centrale Opleidingscommissie (COc) fungeert als overlegorgaan ter handhaving en bevordering van een gunstig en veilig opleidingsklimaat.

Lees hier het jaarverslag van 2020.

Erkende opleidingen

Noordwest kent 25 erkende medische vervolgopleidingen. Hiervan zijn bij twee opleidingen, psychiatrie en pathologie, resp. GGZ-NHN en Symbiant BV de opleidende instellingen. Deze opleidingen worden verzorgd op locatie Alkmaar.

Voor een aantal opleidingen is een academisch deel vereist en zijn er samenwerkingsovereenkomsten met academische centra (Amsterdam UMC). Voor de opleidingen psychiatrie, revalidatie en klinische- en GZ -psychologie zijn bijzondere, gespecialiseerde samenwerkingsverbanden opgezet.

Noordwest biedt opleidingsplaatsen voor de volgende erkende opleidingen:

Anesthesiologie

A.A.L. Eijssen

Cardiologie

dr. J.H. Cornel

Heelkunde

dr. K.J. Ponsen

Interne geneeskunde

dr. M. Westerman

Kindergeneeskunde

dr. J. Hol

Klinische chemie

dr. E. ten Boekel

Klinische fysica

dr. Ir. L.J. Bos

Klinische geriatrie

M. Popescu

Longziekten en tuberculose

K. Grijm

MDL

dr. M. Klemt-Kropp

MKA-chirurgie

I. van der Tol

Neurologie

dr. B.M. van Geel

Obstetrie en gynaecologie

dr. A. Rep

Orthopedie

dr. L.C.M. Keijser

Pathologie (*)

M.M. van Santen

Poliklinische apotheek

J.P.A. Vetten

Psychologie

 

- GZ-psycholoog

- Klinisch psycholoog

A. Blok

A. Blok

Psychiatrie (**)

dr. R. Schulte (GGZ)

Radiologie

dr. C.F. van Dijke

Revalidatie

dr. J.P.J. Bakker

SEG

D. Schakenraad

Urologie

dr. S.D. Bos

Ziekenhuispharmacie

dr. I.M.M. van Haelst


(*) opleidende instelling Symbiant BV

(**) opleidende instelling GGZ-NHN