Klinisch trainingsonderwijs (KTO) VUmc

Noordwest Academie biedt tijdens de masteropleiding geneeskunde van het VUmc Klinisch Trainingsonderwijs aan in de volgende vakgebieden:

  • Interne geneeskunde
  • Heelkunde
  • Neurologie/Psychiatrie
  • Verloskunde en gynaecologie / Kindergeneeskunde

Het doel van het Klinisch Trainingsonderwijs, KTO, is de coassistent voor te bereiden op hun rol als coassistent in het behandelteam op de verschillende (poli)klinische afdelingen.

Het VUmc werkt voor het KTO nauw samen met 3 STZ-ziekenhuizen in de regio. Naast Noordwest bieden ook het Spaarne Gasthuis en het OLVG-West KTO aan. Binnen deze 3 topklinische ziekenhuizen wordt ten behoeve van het KTO gewerkt met een team  van BKO-gecertificeerde arts-docenten. Deze docenten begeleiden de coassistenten. Het onderwijs vindt plaats op de Noordwest Academie, maar ook op de klinische afdelingen. Onderdelen van het KTO zijn onder andere: anamnese en lichamelijk onderzoek, bedside teaching, schrijven van klinische statussen, patiëntpresentaties en klinisch redeneren. De coassistenten krijgen op deze beroepssituaties individuele, concrete feedback.

Binnen Noordwest Academie wordt in het KTO extra aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van de coassistent. Daarnaast vindt er ook interprofessioneel onderwijs plaats samen met de verpleegkundigenopleiding.