Praktische informatie

Dienstkleding

Dienstkleding is op vertoon van de personeelspas te bestellen bij de afdeling Textielservice, huisnummer 075, geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 13.00 uur (dinsdag en donderdag afwezig van 08.30-10.00 uur). Tijdens de introductiedagen voor a(n)ios wordt de dienstkleding in groepsverband besteld. Eigen dienstkleding is in Noordwest niet toegestaan. Gedragen dienstkleding moet dagelijks in de KIA's van de afdeling Textielservice worden gedeponeerd. Met je personeelspas kun je op elk gewenst moment schone kleding ophalen.


ICT

Voor al je vragen op het gebied van ICT kan je contact opnemen met de servicedesk ICT op telefoonnummer 3737 of een e-mail sturen aan servicedesk@nwz.nl. A(n)ios ontvangen hun inloggegevens tijdens het introductieprogramma.


Medewerkersservicepunt

Voor al je vragen op het gebied van ICT, P&O en facilitair kan je terecht bij het Medewerkersservicepunt op huisnummer 075. Hier vind je deze drie afdelingen achter één loket. Uiteraard zijn deze afdelingen ook telefonisch of via email te bereiken:

 • ICT – 3737 – servicedesk@nwz.nl
 • P&O – 2345 – penopersoneelswinkel@nwz.nl
 • Facilitair bedrijf – 5000 – servicedeskfb2@nwz.nl


Modelovereenkomst

De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van a(n)ios worden geregeld in de zogeheten Modelinstructie.


Maaltijdvergoeding

Bij een aanwezigheidsdienst heb je recht op maaltijdvergoeding volgens de volgende uitgangspunten:

 • Bij een dienst die aanvangt vóór 18 uur en eindigt na 8 uur: twee maaltijdvergoedingen (warme maaltijd en ontbijt)
 • Bij een dienst die aanvangt na 18 uur en eindigt na 8 uur: een maaltijdvergoeding (ontbijt)
 • Bij een dienst die aanvangt vóór 8 uur en eindigt na 18 uur: twee maaltijdvergoedingen (lunch en warme maaltijd)
 • De uitbetaling van de vergoedingen vindt automatisch plaats, tegelijk met het salaris in de daaropvolgende maand.


Peer support en collega-support

Binnen Noordwest is peer support opgezet: zorgvuldige eerste opvang van collega-zorgverleners die betrokken zijn geweest bij een patiëntveiligheidsincident. Voorwaarde is dat het een calamiteit betreft die gemeld is (of wordt) bij de raad van bestuur. Peer support kan ook worden ingezet in geval van betrokkenheid bij een tuchtrechtelijke procedure. Peer support is rechtstreeks te bereiken via peersupport@nwz.nl.

Het coronavirus en de gevolgen van de uitgestelde zorg vraagt veel van ons. Dit kan tot stress en morele vragen leiden. Geestelijke verzorging, medische psychologie, medisch maatschappelijk werk, collega-opvang en de psycholoog Noordwest Academie hebben de krachten daarom gebundeld. Zij zijn laagdrempelig te bereiken via tst. 5111 van 8.30 en 17.00 uur. Buiten kantoortijden is alleen geestelijke verzorging te bereiken via de receptie.


Personeelspas

Bij indiensttreding krijg je een personeelspas. Deze moet in werktijd zichtbaar worden gedragen. Voor vragen over autorisaties of bij verlies van je pas: bel met servicedesk 5000.


Personeelsrestaurant

Het personeelsrestaurant is de hele dag geopend. Voor maaltijden kun je terecht:

 • maandag t/m vrijdag: 11.30 - 14.00 en 17.00 - 19.30
 • in het weekend is het personeelsrestaurant gesloten. Bij het bezoekersrestaurant is dan, tegen personeelstarief, een beperkt assortiment voor personeel te koop.


Piketkamers

Zowel in Den Helder als in Alkmaar zijn piketkamers beschikbaar.
In Alkmaar bevinden deze op afdeling 448 en 433, in Den Helder zijn deze te vinden op de begane grond vlakbij de binnentuin.
In Alkmaar heeft iedere discipline heeft een eigen kamer toegewezen gekregen. Een overzicht hiervan is te vinden op Bijzijn. In Den Helder moet je een kamer reserveren. Het beleid piketkamers in te lezen op Bijzijn.


Prikaccident

Neem direct na verwonding de volgende maatregelen:

 1. Goed laten doorbloeden, spoelen met water, desinfecteren met alcohol 70%. Bij slijmvliescontact: ruim spoelen met water of fysiologisch zout.
 2. Bij verhoogd hiv-risico direct contact opnemen met de bedrijfsarts. Voor meer informatie en vervolgstappen zie intranet: documentenbeheer/infectiepreventie/medewerker.


Procedure bij geschillen

Klik hier voor het document procedure bij geschillen opleiding aios. 


RGS

Als het goed is, heb je direct nadat je bent aangenomen voor de opleiding samen met je opleider je opleidingsschema opgesteld en ingediend bij de RGS, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. Je moet je ook inschrijven in het opleidingsregister van deze commissie. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan is het zaak dat alsnog zo snel mogelijk te doen. Is je registratie niet in orde, dan kan niet alleen de vergoeding van je opleiding in gevaar komen, maar ook de erkenning van je opleiding.

Twijfel je? Verifieer dan zelf even bij de RGS  of je inschrijving in orde is.


Suggesties en klachten

Als je opmerkingen hebt, die tot verandering of verbetering van de opleiding kunnen leiden, geef ze dan door aan de opleider. Indien je klachten hebt, probeer ze dan in eerste instantie te bespreken met de opleider. Klachten waarmee je niet bij hem of haar terecht kunt, kun je bespreken via de directeur van Noordwest Academie met de Centrale Opleidingscommissie.


Vertrouwenspersoon

Heb je onterechte kritiek gekregen en zit dat je dwars? Heb je het gevoel dat je opleider een verkeerd beeld van je heeft en lukt het je niet dat recht te zetten? Is er een andere opleidingsgerelateerde kwestie waarover je je hart wilt luchten? Noordwest Academie heeft speciaal voor zulke zaken een vertrouwenspersoon: Caroline Buis, toestel 7577 (bgg 3700), c.buis@nwz.nl. Vanzelfsprekend blijven de contacten strikt vertrouwelijk.


Wetenschap

Noordwest heeft wetenschap hoog in het vaandel staan. Wil je onderzoek doen, dan krijg je daar alle medewerking voor. De afdeling Wetenschap biedt:

 • hulp bij het opstellen van je onderzoeksvraag
 • ondersteunen bij het verwerven van subsidies
 • advies bij statistische vragen (zie hieronder)
 • diverse workshops

Promovendi ontmoeten elkaar tijdens de promovendiklas.

De epidemioloog van Noordwest Academie adviseert graag bij statistische vragen over steekproefgrootte, databestandopbouw, data-analyse, presentatie en interpretatie van onderzoeksresultaten. Voor vragen kun je contact opnemen met Jeroen Doodeman, telefoon 3821, h.j.doodeman@nwz.nl. Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Voor meer informatie over bureau wetenschap klik hier of via wetenschapsbureau@nwz.nl, toestel 3821.


Ziekte of afwezigheid

Elk verzuim dient gemeld te worden bij de desbetreffende opleider en unithoofd. Meld je ook weer beter zodra je weer aan de slag gaat.