Masterfase 3

Semiartsstage

De semiartsstage duurt zestien weken. Je werkt zelfstandig onder directe supervisie van een medisch specialist en hebt een eigen zaal met patiënten of doet eigen spreekuren. De semiartsstage kan gedaan worden in allerlei klinische en poliklinische specialismen. Je ervaart aan den lijve hoe het is eigen patiënten te hebben. Je maakt het proces met de patiënt en zijn familie vanaf het begin van de opname of het eerste poliklinische consult actief mee tot aan het einde van de behandeling en zelfs het vervolg op de poli. Het accent van onderwijs en toetsing ligt op integratie van alle competenties van de arts. Hoe goed ben je in staat deze competenties in de praktijk te ontplooien en op elkaar aan te laten sluiten? En in welke mate kan je reflecteren op je eigen handelen en ontwikkeling en jezelf verbeteren?