Bijscholing

Noordwest Academie beschikt over een dynamisch aanbod van verpleegkundige bijscholingen. We sluiten aan bij de wensen van medewerkers uit ziekenhuizen en andere werkvelden. Hierbij houden we rekening met landelijke kaders die worden gesteld aan verpleegkundige beroepen.

Aanbod scholingen

Hieronder een greep uit ons aanbod:

  • ECG en ritmestoornissen
  • Cardiologische patiënt
  • Vitaal bedreigde patiënt
  • Evidence Based Practice
  • Palliatieve zorg
  • Leermeesterschap klinisch redeneren
  • Evidence based practice voor verpleegkundigen