Wetenschap: publicatie van de maand oktober

Als STZ-ziekenhuis speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Noordwest. Op dit moment lopen er zo’n 350 wetenschappelijke studies. Daarom willen we vaker interessante uitkomsten van onderzoeken delen. We lichten iedere maand een wetenschappelijke publicatie uit waaraan Noordwest heeft bijgedragen.

Deze maand in de schijnwerper
Het artikel “Connected care for endocarditis and heart failure patients: a hospital-at-home programme” is gekozen als “publicatie van de maand”. Het is een artikel waaraan verschillende medewerkers van afdeling Cardiologie hebben meegewerkt, namelijk: Jan van Ramshorst, Mariëlle Duffels, Sanneke de Boer, Annet Bos-Schaap, Olivier Drexhage, Donja van der Stoop en Victor Umans.

 

Samenvatting
De zorguitgaven in Nederland stijgen snel.  De Nederlandse zorg bestaat uit de curatieve sector (veelal ziekenhuizen) en verpleging aan huis (thuiszorg). Deze twee entiteiten hebben ieder een afzonderlijke budget. Deze studie onderzoekt onder meer de haalbaarheid van een ‘hospital-at-home’-programma dat thuiszorg op ziekenhuisniveau biedt aan patiënten met endocarditis en hartfalen. Verpleegkundig personeel en budgetten van ziekenhuis en thuiszorg werden samengevoegd. De budgetten konden doelmatiger worden besteed aan specialistisch verpleegkundig personeel en aan een virtuele omgeving binnen het elektronisch patiëntendossier. De verblijfsduur van cardiologische patiënten in het ziekenhuis werd aanzienlijk verkort; 847 dagen bij endocarditispatiënten en 201 dagen bij hartfalenpatiënten.

Lees hier het volledige artikel


Database artikelen

Alle artikelen van Noordwest medewerkers die verschenen in (internationale) medisch-wetenschappelijke tijdschriften zijn terug te vinden in de database van de Noordwest Academie.

 

Foto: Unsplash