Wetenschap: publicatie van de maand april

Als STZ-ziekenhuis speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Noordwest. Op dit moment lopen er zo’n 350 wetenschappelijke studies. Daarom willen we vaker interessante uitkomsten van onderzoeken delen. We lichten iedere maand een wetenschappelijke publicatie uit.

Deze maand in de schijnwerper
Het artikel 'Acute zorg tijdens de eerste coronagolf: leidt een daling van het aantal patiënten zonder covid-19 op de SEH tot gezondheidsschade?' uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is gekozen als 'publicatie van de maand'. Het is een artikel waaraan diverse medewerkers van Noordwest hebben meegewerkt, namelijk: Stan Hoogcarspel (anios spoedeisende hulp), Jeroen Doodeman (epidemioloog, Noordwest Academie), Ditmar Schakenraad (SEH-arts) en Linda de Nooij (SEH-arts).

Samenvatting
Terwijl het aantal patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) vanwege covid-19 toenam, daalde het aantal SEH-bezoeken van patiënten met andere klachten. In dit onderzoek werd het effect onderzocht van de eerste covid-19-golf, in combinatie met de lockdown, op de acute zorg.

Er werd data verzameld van patiënten die de SEH, Eerste Hart Long Hulp en Cardiac Care Unit van Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder bezochten. De bedbezetting bij specialismen die geen covid-19-patiënten behandelden was in de lockdown lager dan gebruikelijk. Ook het aantal opnames vanaf de SEH was gedaald. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat patiënten hierdoor gezondheidsschade hebben opgelopen, gebaseerd op de uitkomstmaten ‘opnameduur’ en ‘mortaliteit’.

Lees hier het volledige artikel

 

Database artikelen
Alle artikelen van Noordwest medewerkers die verschenen in (internationale) medisch-wetenschappelijke tijdschriften zijn terug te vinden in de database van de Noordwest Academie.