Verlenging van STZ-lidmaatschap Noordwest

Noordwest is een topklinisch ziekenhuis. STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds een voorhoede positie te kiezen met patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Visitatie: voldoen aan criteria
Om onze topklinische status te behalen én te behouden, moet Noordwest aan verschillende criteria voldoen en hierop worden we eens in de 5 jaar bevraagd door STZ in een zogenoemde ‘visitatie’. Op 2 april 2020 zou de visitatie van Noordwest plaatsvinden. Vanwege corona werd deze uitgesteld en vandaag heeft de visitatie alsnog (digitaal) plaatsgevonden.

Lovende woorden
De visitatie commissie - waarin collega’s uit andere STZ-ziekenhuizen deelnemen - was lovend over ons huis. Men noemde Noordwest leuk, enthousiast, ambitieus en bescheiden. De presentaties over ‘digitaal gastvrij ziekenhuis’, de AAZ in Den Helder en het capaciteitsmanagement in Noordwest werden goed ontvangen. Zo verliepen ook de gesprekken over opleiden, topklinische zorg, wetenschap en innovatie en het gesprek met Jong Noordwest. De commissie gaf aan dat zij ‘pareltjes’ heeft aangetroffen in Noordwest. Het resultaat: de commissie gaf ons direct 5 jaar verlenging van het STZ-lidmaatschap. 

Uitzonderlijk
Het is uitzonderlijk om meteen in het terugkoppelingsgesprek mede te delen dat er een verlenging wordt toegekend. De raad van bestuur kan dan ook niet anders dan glimmen van trots. 

Een compliment aan iedereen die Noordwest zo prachtig op de kaart heeft gezet!


Raad van bestuur
en
Betsy van Soelen, directeur Noordwest Academie

 

 

Afbeelding: STZ

Tekst: afdeling Communicatie Noordwest