Coaching

Noordwest Academie biedt individuele coaching en werkplekcoaching aan voor a(n)ios. Coachen en werkplekcoaching richt zich met name op de ontwikkeling van de volgende competenties: communicatie, samenwerken en professionaliteit.

Coaching zien wij als een belangrijk instrument in je ontwikkeling als professional. Dit doen wij inmiddels 10 jaar voor onze a(n)ios. In het kader van duurzame inzetbaarheid kan het zorgen voor het vergroten van je veerkracht. Wij vinden amplitie erg belangrijk!

Maak gebruik van ons aanbod!

Lees hier een artikel over coaching als best practice en het coachingstraject van Noordwest Ziekenhuisgroep en Noordwest Academie in De Jonge Specialist van maart 2020 (pag. 16-17).

 

Welke vragen komen er zoal bij ons binnen van a(n)ios? Enkele voorbeelden:

 • Aios A is volgens de opleider een kundig arts. De opleider geeft aan dat de communicatie naar de patiënt bondiger kan, net zoals de overdracht. Ook heeft de assistent veel spanning bij het geven van presentaties.
 • Anios B functioneert goed volgens de opleider, alleen vindt hij dat zelf niet. Kritiek kan hij moeilijk loslaten, net zoals het werk. Hij vindt dat hij alles al hoort te weten en kan moeilijk omgaan met het feit dat hij nog niet zoveel weet als hij zou willen. Dit leidt bij de assistent tot frustratie, onzekerheid en vermoeidheid. De opleider heeft al regelmatig tips gegeven hoe hiermee om te gaan, maar het blijkt nog niet het gewenste resultaat op te leveren.
 • Anios C heeft moeite met overzicht houden. Wat praktische tips op het gebied van tijdmanagement zou haar een heel eind verder helpen.
 • Aios D zou steviger over willen komen, zich steviger willen voelen en dus meer de leiding willen nemen op de werkvloer. 'Ik ben soms te afwachtend. Dit krijg ik ook te horen van mijn opleider. Ook vind ik het moeilijk om grenzen aan te geven’.

Bovenstaande en andere vragen komen binnen bij de psycholoog onderwijs en opleiden, aangedragen door de opleider of op initiatief van de a(n)ios zelf. In de meeste gevallen zijn de leerpunten onderling besproken tussen de a(n)ios en de opleider/mentor en is samen overeengekomen dat coaching een middel kan zijn om de leerdoelen te behalen.

In het intakegesprek worden leerdoelen en resultaten concreet geformuleerd en worden deze gecommuniceerd naar de opleider of mentor. Samen met de a(n)ios wordt gekeken wat de beste aanpak is om het gewenste doel te behalen.

Traject coaching
Het traject bestaat meestal uit:

 • Intakegesprek
 • 1 à 2 maal meelopen op de werkplek door de trainer/coach waar deze direct gerichte feedback geeft
 • 3 coachingsgesprekken van 1 à 1,5 uur
 • Communicatierollenspellen
 • Eventueel advies externe communicatietraining
 • Evaluatiegesprek

De a(n)ios heeft een actieve rol bij het behalen van zijn leerresultaten. Regelmatig wordt getoetst of de werkwijze aansluit bij de praktijk. Het plan van aanpak wordt op basis van deze tussentijdse evaluaties zonodig aangepast. Aan het eind van een traject wordt geëvalueerd.

Reactie van een aios: 'De feedback heeft mij laten focussen op de communicatie, beter leren kijken naar de ouders. Leren inzien dat er twee ouders zijn die beiden aandacht behoeven. Kritiek maakt dat je verder kan groeien. Positieve feedback is erg prettig om te horen'.

Informatie
Wil je meer informatie over coaching klik dan hier voor de folder of mail dan naar: c.buis@nwz.nl.  

Intervisie

De oorsprong van intervisie ligt in het Japanse bedrijfsleven: in de jaren vijftig ontwikkelden de Japanners het idee van zogenaamde kwaliteitskringen (quality circles). Groepjes van ongeveer tien mensen van gelijk niveau kwamen bij elkaar om werkproblemen te bespreken en op te lossen. Men was ervan overtuigd dat deze kwaliteitskringen tot kostenbesparing, hogere prestaties en minder ziekteverzuim zouden leiden. De kwaliteitskringen werden in de jaren zestig via de VS in Europa geïntroduceerd.

Zowel bij bovenstaande benadering als bij intervisie staat het oplossen van werkproblemen centraal. Intervisie is vooral taakgericht en er wordt met collega's resultaatgericht gewerkt met als doel het optimaliseren van de alledaagse werkzaamheden.

Intervisie bij medewerkers

 • onderlinge advisering ten aanzien van werkproblemen in een leergroep bestaande uit gelijken;
 • leren binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur;
 • doelgericht komen tot een oplossing in de zin van gedragsverandering ten opzichte van de probleemsituatie (Hendriksen, 1976).

Doel
Leren reflecteren op dagelijkse praktijksituaties: problemen & successen
Resultaat: Vergroten van de competenties communicatie, samenwerking en  professionaliteit

Praktische informatie

 • Groep van maximaal 8 aios, een multidisciplinaire samenstelling.
 • 6 bijeenkomsten van 1,5 uur, daarna zelfstandig vervolg.
 • De inhoud van de bijeenkomsten is vertrouwelijk.
 • In de eerste bijeenkomst formuleert ieder zijn specifieke leerdoel, worden er afspraken gemaakt over de manier van werken en wordt een casus behandeld.
 • De eerste 3 bijeenkomsten onder begeleiding van Noordwest Academie worden om de week gepland.
 • De 4e bijeenkomst doen de aios zelfstandig als intervisiegroep: hiervan wordt een verslag gemaakt; aios stellen vragen op voor de daarop volgende begeleide bijeenkomsten.
 • De 5e en 6e bijeenkomst: onder begeleiding van Noordwest Academie worden zaken waar de aios in de 4e bijeenkomst tegenaan liepen specifiek behandeld zodat de aios zelfstandig verder kunnen.       
 • Per bijeenkomst wordt door de begeleiding een andere intervisietechniek behandeld, zodat de deelnemers meerdere technieken leren toepassen. Dit vergroot de keuzevrijheid en het besef dat iedere intervisievorm zijn eigen specifieke uitkomst en meerwaarde heeft.
 • Ieder ontvangt een boekje over intervisie met theorie en werkvormen. Hieruit wordt voorafgaand aan de intervisie een korte, gerichte leesopdracht gegeven. Het boekje dient als gemeenschappelijk naslagwerk voor de zelfstandige voortzetting van de intervisiegroep.
 • Indien de groep behoefte heeft kan zij, als zij enige tijd zelfstandig werkt, voor één of meerdere bijeenkomsten begeleiding aanvragen.


Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met Caroline Buis c.buis@nwz.nl, Psycholoog Onderwijs en Opleiden en Vertrouwenspersoon.