Noordwest kent 25 erkende medische vervolgopleidingen. Hiervan zijn bij twee opleidingen, psychiatrie en pathologie, resp. GGZ-NHN en Symbiant BV de opleidende instellingen. Deze opleidingen worden verzorgd op locatie Alkmaar.

Voor een aantal opleidingen is een academisch deel vereist en zijn er samenwerkingsovereenkomsten met academische centra (AMC of VUmc). Voor de opleidingen psychiatrie, revalidatie en klinische- en GZ -psychologie zijn bijzondere, gespecialiseerde samenwerkingsverbanden opgezet.

Noordwest biedt opleidingsplaatsen voor de volgende erkende opleidingen:

Anesthesiologie A.A.L. Eijssen
Cardiologie dr. J.H. Cornel
Heelkunde dr. K.J. Ponsen
Interne geneeskunde dr. M. Westerman
Kaakchirurgie I. van der Tol
Kindergeneeskunde dr. B. Boersma
Klinische chemie dr. E. ten Boekel
Klinische fysica dr. ir. L.J. Bos
Klinische geriatrie M. Popescu
Longziekten en tuberculose K. Grijm
MDL dr. M. Klemt-Kropp
Neurologie dr. B.M. van Geel
Nucleaire geneeskunde dr. F.M. van der Zant
Obstetrie en gynaecologie dr. J.M.J. Bais
Orthopedie dr. L.C.M. Keijser
Pathologie(*) M.M. van Santen
Psychologie  
 - GZ-psycholoog H. Lootens
 - Klinisch psycholoog H. Lootens
 - Klinisch neuropsycholoog dr. J.F.M. de Jonghe
Psychiatrie(**) dr. R. Schulte (GGZ)
Radiologie dr. C.F. van Dijke
Revalidatie dr. J.P.J. Bakker
SEG D. Schakenraad
Urologie dr. S.D. Bos
Ziekenhuispharmacie dr. I.M.M. van Haelst

(*) opleidende instelling Symbiant BV
(**) opleidende instelling GGZ-NHN