In 2016 volgden in totaal 460 coassistenten een korter of langer coschap in Noordwest. Er kan bij diverse specialismen een coschap worden gelopen.

"Noordwest is een ziekenhuis met semi-academische faciliteiten waar je qua opleiding niets tekort hoeft te komen. Tegelijkertijd heeft het de gemoedelijkheid van een perifeer ziekenhuis weten te behouden. Dit is een belangrijke basis om een persoonlijke en praktische leeromgeving aan te bieden aan studenten, die aan het begin van hun carrière staan en zoveel mogelijk willen ‘participeren’ in plaats van ‘observeren". Irene Eijsvogel, coassistent.

Klik hier voor een overzicht van praktische algemene informatie.