Masterjaar 3 is een profileringsjaar. Je werkt langer in de kliniek, bent breder inzetbaar, en kan meer verantwoordelijkheden aan. Het profileringsjaar bevat de volgende onderdelen: de wetenschappelijke stage, het keuzeonderwijs en de semi-artsstage of schakelstage. AMC en VUmc volgen hierin hetzelfde programma. In Noordwest Ziekenhuisgroep zijn ook volop mogelijkheden voor het profileringsjaar.

Het is een jaar waarin je zelf de invulling van je stages kunt kiezen. De discipline, het ziekenhuis, binnen Nederland of erbuiten: het is aan jou om daarin je keuzes te maken! Mocht je al weten welke kant je na je geneeskundestudie op wilt, dan kun je je op één of meerdere masterjaar 3-stages profileren.

Wetenschappelijke stage
De wetenschappelijke stage duurt veertien weken, maar kan verlengd worden met acht weken keuzeonderwijs. De stage kan plaatsvinden aan het begin of aan het eind van de masteropleiding. De wetenschappelijke stage is een stage waarin nagenoeg alle competenties van de rol academicus uitgebreid aan bod komen. Onder supervisie schrijf je een onderzoeksvoorstel over een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap. Na goedkeuring, voer je alle fasen van het  onderzoek uit. De toetsing is gebaseerd op de beoordeling van de werkzaamheden tijdens de stage, het verslag en de mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten.

Keuzeonderwijs
Het keuzeonderwijs beslaat acht weken. Deze kunnen besteed worden aan verdieping in een of meerdere disciplines die je zelf kiest (bv. radiologie en revalidatiegeneeskunde of interne geneeskunde) alsook verdieping in (één van) de competenties. Er is een aanbod van keuzestages beschikbaar. Je kunt echter ook zelf een stage regelen. De toetsing bestaat uit toetsing van professioneel gedrag alsook een product of een verslag over het werk gedaan in het keuzeonderwijs.

Semi-artsstage
De semi-artsstage duurt zestien weken. Je werkt zelfstandig onder directe supervisie van een staflid en hebt een eigen zaal met patiënten of doet eigen spreekuren. De semi-artsstage kan gedaan worden in allerlei klinische en poliklinische specialismen. Je ervaart aan den lijve hoe het is eigen patiënten te hebben. Je maakt het proces met de patiënt en zijn familie vanaf het begin van de opname of het eerste poliklinische consult actief mee tot aan het einde van de behandeling en zelfs het vervolg op de poli. Het accent van onderwijs en toetsing ligt op integratie van alle competenties van de arts. Hoe goed ben je in staat deze competenties in de praktijk te ontplooien en op elkaar aan te laten sluiten? En in welke mate kan je je eigen handelen bekritiseren en corrigeren?

Klik hier voor de folder