De wetenschappelijke stage duurt veertien weken, maar kan verlengd worden met tien weken keuzeonderwijs. De stage kan plaatsvinden aan het begin of aan het eind van de masteropleiding.

De wetenschappelijke stage is hét onderdeel van het VUmc-compas waarin nagenoeg alle competenties van de rol academicus uitgebreid aan bod komen. Onder supervisie schrijft de student een onderzoeksvoorstel over een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap. Na goedkeuring, voert de student alle fasen van het  onderzoek uit. De toetsing is gebaseerd op de beoordeling van de werkzaamheden tijdens de stage, het verslag en de mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten.

Klik hier voor het algemene aanmeldingsformulier stageplaats wetenschappelijke stage.