Noordwest Academie biedt tijdens de masteropleiding geneeskunde van het VUmc Klinisch Trainingsonderwijs aan in de volgende vakgebieden:

Interne geneeskunde
Heelkunde
Neurologie/Psychiatrie
Verloskunde en gynaecologie / Kindergeneeskunde

Het doel van het Klinisch Trainingsonderwijs, KTO, is de coassistent voor te bereiden op hun rol als coassistent in het behandelteam op de verschillende (poli)klinische afdelingen.

Tijdens het Klinisch Trainingsonderwijs worden de coassistenten begeleid door arts-docenten. Het onderwijs vindt plaats in het leerhuis, maar ook op de klinische afdelingen. Onderdelen van het KTO zijn onder andere: anamnese en lichamelijk onderzoek, bedside teaching, schrijven van klinische statussen, patiƫntpresentaties en klinisch redeneren. De coassistenten krijgen op deze beroepssituaties individuele, concrete feedback.

Binnen Noordwest Academie wordt in het KTO extra aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van de coassistent. Daarnaast vindt er ook interprofessioneel onderwijs plaats samen met de verpleegkundigenopleiding.
Belangrijke kernwoorden voor het KTO in Noordwest Academie zijn: verdiepend, activerend, reflecterend en positive teaching.