Noordwest Ziekenhuisgroep heeft een lange traditie in het opleiden van artsen en medisch specialisten. Door de veelheid van opleidingen, de grote aantallen arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist (aios) en coassistenten is er een duidelijk opleidingsklimaat, waarin de mogelijkheid voor multidisciplinair overleg en aandacht voor opleidingsaspecten goed zijn gewaarborgd.

De Centrale Opleidingscommissie (COc) vervult een centrale rol op het gebied van onderwijs en de (vervolg)opleiding van basisartsen, medisch specialisten en overige professionals in de zorg, zoals o.a. ziekenhuisapotheker, GZ-psycholoog en klinisch fysicus.

Tot de kerntaken van de COc behoren: het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen en het opleidingsklimaat, het ondersteunen bij visitaties, het bevorderen van kennisuitwisseling en het bemiddelen bij geschillen tussen aios en opleiders.

Verder heeft de COc een informerende rol over de vereiste opleidingsveranderingen en stimuleert zij kennis- en ervaringsuitwisseling op lokaal niveau tussen opleiders.

De COc is breed samengesteld en bestaat uit:

  • opleiders en plaatsvervangend opleiders van de medisch specialistische disciplines (RSG-bekend)
  • opleiders van ziekenhuisfarmacie, klinische chemie, klinische fysica en GZ psychologie
  • vertegenwoordigers van disciplines welke wij in de nabije toekomst willen gaan opleiden
  • coassistenten begeleiders
  • één lid van de raad van bestuur
  • één vertegenwoordiger van het stafbestuur
  • twee vertegenwoordigers van de Vereniging Arts-Assistenten Alkmaar (VAA)
  • de directeur van Noordwest Academie 
  • opleidingscoördinator Noordwest Academie

De kerngroep COc bestaat uit de volgende leden:
Joke Bais (gynaecoloog, voorzitter), Kees van Dijke (radioloog, secretaris), Betsy van Soelen (directeur Noordwest Academie), Freerk Jonkers (orthopedisch chirurg, voorzitter medische staf), Floor Haak-van der Lely (lid raad van bestuur), Jolanda Prins (opleidingscoördinator Noordwest Academie) en wisselende leden namens de VAA.

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018