Het team van medisch onderwijs co├Ârdineert binnen Noordwest de activiteiten voor de medische basisopleiding en de medische vervolgopleiding in twee opleidings- en onderwijsregio's (OOR's), te weten VUmc en AMC.

Klik op deze video om een indruk te krijgen van opleiden in Noordwest.